Başvuru Belgeleri

Başvuruda sorumlu araştırıcı tarafından aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:

  • Başvuru formu (her sayfası yürütücü tarafından imzalanmış)
  • Gönüllülere sunulacak bilgilendirme ve onam formu (her sayfası yürütücü tarafından imzalanmış)

    NOT: “Başvuru formları” bölümünde sunulan onam formu örneği projenin içeriğine uygun olarak proje ekibi tarafından düzenlenmelidir.

  • Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar varsa kullanılacak soru formları ve içerikler

  • Araştırmacıların özgeçmişleri ve yayın listeleri (YÖK formatında)

  • Dünya Tıp Birliği Helsinki Deklarasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın yeni yayınlamış olduğu İyi Klinik Uygulamalar Klavuzu / İyi Laboratuvar Uygulamaları Klavuzu’nu okunduğuna dair taahütname (insan deneklerinin yer aldığı Tıbbi Araştırmalar için) (her sayfası yürütücü tarafından imzalanmış)

  • Başvuru için bu belgeler SM-INAREK etik kurulu başkanına e-posta (Prof.Dr. Fatma Neşe KÖK; kokf@itu.edu.tr) ile gönderilmelidir. Daha sonra araştırmacılardan birinin en yakın tarihli Etik Kurul toplantısına katılarak projeyi kısaca tanıtması ve Etik Kurul'u ilgilendiren kısımlarını (insanla ilgili) sunması gerekmektedir.